СВІДОЦТВО - Правила ведення нотаріального діловодства

СВІДОЦТВО

     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна ______________________________________________________________________________________.
                                                                            (число, місяць, рік словами) 

     Я, ________________________________________________, ________________________ нотаріус

         (прізвище, ініціали) (державний/приватний)

______________________________________________________________________________________,
                                        (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
відповідно до статті 61 Закону України "Про виконавче провадження", на підставі акта про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу, затвердженого__________________________________
                                                        (назва органу державної виконавчої служби)
"___" ______ ____ року, посвідчую, що ____________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місце її реєстрації або проживання,
______________________________________________________________________________________
 ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, найменування юридичної особи,
______________________________________________________________________________________
її місцезнаходження, код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)
належить на праві власності майно, що складається з: ________________________________________
                                                                                                                                             (указується майно, на яке

______________________________________________________________________________________,
видається свідоцтво, його вартість, а також зазначаються місце реєстрації, найменування реєструючого органу щодо рухомого майна, яке підлягає реєстрації, та його місцезнаходження, назва, реквізити правовстановлювального документа, найменування реєструючого органу, дата, номер реєстрації (кадастровий номер), характеристика щодо нерухомого майна. Якщо реєстрація права не проводилась, про це зазначається у свідоцтві)

оскільки майно не реалізовано/торги не відбулися і стягувач
______________________________________________________________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи – стягувача)

виявив бажання залишити за собою непродане майно, що раніше належало ______________________________________________________________________________________
                           (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи - боржника)

на підставі ____________________________________________________________________________
                                                                   (назва та реквізити документа, на підставі якого

______________________________________________________________________________________.
                                 право власності на майно належало боржнику, найменування та назва реєструючого органу)

  


Зареєстровано в реєстрі за № ______

Стягнуто _______________________
                           (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)Примітка. У разі якщо право власності на майно підлягає державній реєстрації, у тексті свідоцтва зазначається про державну реєстрацію права.
Форма № 30

Посвідчувальний напис на договорі, укладеному фізичними особами1 
     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна,
______________________________________________________________________________________.
                                                                         (число, місяць, рік словами) 

Цей договір посвідчено мною, __________________________, _____________________ нотаріусом      (прізвище, ініціали) (державним/приватним) ______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

     Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації2. 

  


Зареєстровано в реєстрі за № ______

Стягнуто _______________________
                              (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________
1 За цією формою робиться посвідчувальний напис на договорах про зміну черговості спадкування, про зміну розміру частки у спадщині, поділ спадкового майна тощо. У разі посвідчення договору із залученням свідків нотаріус у посвідчувальному написі вказує про встановлення їх особи.

При посвідченні договорів відчуження та/або застави транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів у посвідчувальному написі зазначається про перевірку належності їх відчужувачеві, а також про необхідність їх реєстрації у відповідних органах у встановлені строки (стаття 34 Закону України "Про дорожній рух").

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 
Форма № 31

Посвідчувальний напис на договорі за участю юридичної особи 
     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна ______________________________________________________________________________________.
                                                                                     (число, місяць, рік словами) 

Цей договір посвідчено мною, __________________________, _____________________ нотаріусом     (прізвище, ініціали) (державним/приватним)

______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

    Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність та дієздатність ___________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування юридичної особи)

і повноваження його (її) представника перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації1. 

  


Зареєстровано в реєстрі за № _________

Стягнуто __________________________                            (державного мита, плати) Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________
1 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 
Форма № 32

Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна за участю особи, яка не може підписатись особисто внаслідок фізичної вади, хвороби тощо 
     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                         (число, місяць, рік словами) 

Цей договір посвідчено мною, ____________________, _____________________ нотаріусом     (прізвище, ініціали) (державним/приватним)

______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

     Договір підписано у моїй присутності.

     У зв'язку з __________________________________________________________________________
                                                   (вказується причина, яка не дозволила підписати договір власноручно,
________________________________________________________________ за його (її) дорученням, у
прізвище, ім'я, по батькові того із сторін, хто не може підписатись)

його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст договору підписано
______________________________________________________________________________________.
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір) 

Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

відчужуваного _____________________________________________________________ перевірено.
                                                                          (назва нерухомого майна, що відчужується) 


Особу ______________________________________________, яка (який) підписав(ла)
                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

договір, встановлено, дієздатність її (його) перевірено.


Цей договір підлягає державній реєстрації1.

     Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на
___________________________________________________________ підлягає державній реєстрації у

(назва нерухомого майна) ______________________________________________________________________________________.
                                                             (найменування органу, який здійснює державну реєстрацію) 
  


Зареєстровано в реєстрі за № _________

Стягнуто __________________________

                    (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________
1 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 
Форма № 33

Посвідчувальний напис на договорі, укладеному фізичними особами за участю представника1 
     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна ______________________________________________________________________________________.
                                                                                     (число, місяць, рік словами) 

Цей договір посвідчено мною, _______________________, ____________________ нотаріусом
(прізвище, ініціали) (державним/приватним)

______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

      Договір підписано у моїй присутності.

    Особу громадян, які підписали договір, встановлені, їх дієздатність, а також повноваження представника перевірено.

      Цей договір підлягає державній реєстрації2. 

  


Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________
1 За цією формою складається посвідчувальний напис на договорі, у якому діють представник (на підставі довіреності), законні представники (батьки чи опікуни малолітньої дитини або опікуни недієздатної особи).

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації.
Форма № 34

Посвідчувальний напис на договорі за участю неповнолітньої дитини, яка діє за згодою батьків (піклувальника)1 
     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                       (число, місяць, рік словами) 

   Цей договір посвідчено мною, __________________________, _____________________ нотаріусом     (прізвище, ініціали) (державним/приватним)

______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

     Договір підписано ___________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові сторони за договором)

та неповнолітнім(ьою) __________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження) 

____________________________________________________________________________, який (яка)
діє за згодою __________________________________________________________________________,
                                                                    (батька, матері, піклувальника)

у моїй присутності.

     Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації2. 

  


Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто ______________________
                              (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________
1 За цією формою складається посвідчувальний напис на договорі, стороною у якому є особа з обмеженою цивільною дієздатністю.

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 
Форма № 35

Посвідчувальний напис на договорі, укладеному за участю неповнолітньої дитини, яка діє за згодою батьків (піклувальника), які є стороною договору 
     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                     (число, місяць, рік словами) 

Цей договір посвідчено мною, __________________________, _____________________ нотаріусом     (прізвище, ініціали) (державним/приватним)

______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

     Договір підписано ___________________________________________________________________
                                                                    (прізвища, імена, по батькові сторін у договорі, у тому числі того з

____________________________________________________________________________________ та
                                 батьків, піклувальника, які є стороною у договорі)

неповнолітнім(ьою) ________________________________________________________, який (яка) діє
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)

за згодою1 ____________________________________________________________________________,
                                                                                     (батька, матері, піклувальника; прізвище, ім'я, по батькові)

у моїй присутності.

     Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації2. 

  


Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто ______________________
                             (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________
1 Згода батьків, піклувальника на укладання неповнолітньою особою правочину викладається окремо від договору і оформлюється з дотриманням вимог статті 32 Цивільного кодексу України.

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 
Форма № 36

Посвідчувальний напис на договорі за участю неповнолітньої дитини, яка діє за згодою батьків (піклувальника), а також за участю представників малолітньої дитини 
     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

Цей договір посвідчено мною, _______________________, ____________________ нотаріусом
    (прізвище, ініціали) (державним/приватним)

______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

     Договір підписано неповнолітнім(ьою) _________________________________________________,
                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)

який (яка) діє за згодою ______________________, _____________________________________, які є

(батька, матері, піклувальника) (прізвище, ім'я, по батькові батька та матері)

законними представниками свого (своєї) малолітнього(ьої) __________________________________1,
(сина, дочки, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)

та ___________________________________________________________________ у моїй присутності.
                                            (прізвище, ім'я, по батькові іншої сторони за договором) 

    Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також повноваження представників перевірено.

      Цей договір підлягає державній реєстрації2. 

Зареєстровано в реєстрі за № _________

Стягнуто __________________________ 

(державного мита, плати)
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________
1 Вчинення правочину щодо транспортних засобів та нерухомого майна одним із батьків дитини здійснюється за наявності нотаріально посвідченої згоди другого з батьків (стаття 177 Сімейного кодексу України).

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 
Форма № 37

Посвідчувальний напис на договорі, укладеному фізичними особами за участю особи, яка не може розписатися особисто внаслідок фізичної вади, хвороби тощо 
   Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

    Цей договір посвідчено мною, __________________________, _____________________ нотаріусом     (прізвище, ініціали) (державним/приватним)

______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

     Договір підписано у моїй присутності.

     У зв'язку з __________________________________________________________________________
                                                                  (вказується причина, яка не дозволила підписати договір власноручно,

________________________________________________________________ за його (її) дорученням, у
прізвище, ім'я, по батькові того із сторін, хто не може підписатись)

його (її) та моїй, нотаріуса, присутності текст договору підписано
______________________________________________________________________________________.
        (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір за того із сторін, хто не зміг власноручно розписатися) 

Особу сторін встановлено, їх дієздатність, перевірено.

Особу ______________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала договір за того із сторін, хто не зміг власноручно розписатися)

яка (який) підписав(ла) договір, встановлено, її (його) дієздатність перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації1. 

Зареєстровано в реєстрі за № _________

Стягнуто __________________________ 

(державного мита, плати)
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________
1 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 
Форма № 38

Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна, який укладається фізичними особами 
   Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

  Цей договір посвідчено мною, __________________________, _____________________ нотаріусом     (прізвище, ініціали) (державним/приватним)

______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

     Особу сторін встановлено, їх дієздатність, а також належність
____________________________________________________________________________ перевірено.
                                      (прізвище, ім'я, по батькові відчужувача, назва майна, що відчужується) 

     Цей договір підлягає державній реєстрації1.

     Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на
__________________________________________________________ підлягає державній реєстрації у
                                                       (назва нерухомого майна)

______________________________________________________________________________________.
                                                              (найменування органу, який здійснює державну реєстрацію) 

  


Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________
1 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 
Форма № 39

Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна за участю юридичної особи 
     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                          (число, місяць, рік словами) 

  Цей договір посвідчено мною, __________________________, _____________________ нотаріусом     (прізвище, ініціали) (державним/приватним)

______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

     Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність,
дієздатність _____________________________________________________та повноваження його (її)
                                                                              (найменування юридичної особи)

представника і належність _______________________________________________________________
                                                                                                              (найменування відчужувача)

відчужуваного майна – ________________________________________________________________
                                                                                        (назва нерухомого майна, що відчужується)

перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації1.

     Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на
_____________________________________________________________________ підлягає державній
                                                                                        (назва нерухомого майна)

реєстрації у ___________________________________________________________________________.
                                                                (найменування органу, який здійснює державну реєстрацію)  

  


Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто ______________________
                          (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________
1 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 
Форма № 40

Посвідчувальний напис на договорі про відчуження нерухомого майна за участю представника1
Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

Цей договір посвідчено мною, _____________________, _______________________ нотаріусом     (прізвище, ініціали) (державним/приватним)

______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

Договір підписано у моїй присутності.

Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також
повноваження представника та належність _________________________________ відчужуваного(ї)
(прізвище, ім'я, по батькові відчужувача)

________________________________________________________________________ перевірено.

(назва нерухомого майна, що відчужується)

Цей договір підлягає державній реєстрації2.

Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на
_____________________________________________________________________ підлягає державній
                                                                     (назва нерухомого майна)

реєстрації у ___________________________________________________________________________.
                                                                  (найменування органу, який здійснює державну реєстрацію) 

  


Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________
1 За цією формою складається посвідчувальний напис на договорі, у якому діють представник фізичної чи юридичної особи на підставі довіреності, законні представники (батьки чи опікуни малолітньої дитини або опікуни недієздатної особи).

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 


 Форма № 41

Посвідчувальний напис на договорі відчуження нерухомого майна, укладеному його управителем 
     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                            (число, місяць, рік словами) 

   Цей договір посвідчено мною, __________________________, _____________________ нотаріусом     (прізвище, ініціали) (державним/приватним)

______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

   Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також повноваження управителя майна і належність ____________________________________________________________
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові власника майна)
відчужуваного майна – _______________________________________________________ перевірено.
                                                                                        (назва майна, що відчужується) 

     Цей договір підлягає державній реєстрації1.

     Відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності
на ___________________________________________________________________ підлягає державній
                                                                             (назва нерухомого майна)

реєстрації у ___________________________________________________________________________.
                                                                  (найменування органу, який здійснює державну реєстрацію) 

  


Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________
1 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 
Форма № 42

Посвідчувальний напис на договорі, укладеному за участю юридичної особи, посвідченому з одночасним усним перекладом тексту договору перекладачем1 
     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

  Цей договір посвідчено мною, __________________________, _____________________ нотаріусом     (прізвище, ініціали) (державним/приватним)

______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

   Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність, дієздатність ___________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування юридичної особи)

та повноваження його (її) представника перевірено.

     

Усний переклад тексту договору з ______________________ мови на ______________________ мову

(назва мови, з якої перекладався текст) (назва мови, на яку перекладався текст)

зроблено перекладачем _____________________, справжність підпису якого(ї) засвідчую.

                     (прізвище, ім'я, по батькові)

     Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації2. Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________
1 За цією формою викладається посвідчувальний напис на договорі з письмовим перекладом перекладача. При цьому у посвідчувальному написі замість слова «усний» зазначається "письмовий".

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 


 Форма № 43

Посвідчувальний напис на договорі за участю фізичної особи, яка не знає мови, якою викладено текст договору, з одночасним усним перекладом їй тексту договору нотаріусом1 
     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                               (число, місяць, рік словами) 

     Цей договір посвідчено мною, _________________________, _____________________ нотаріусом     (прізвище, ініціали) (державним/приватним)

______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

     Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

     Усний переклад тексту договору з _____________________ мови на _____________________ мову

(назва мови, з якої перекладався текст) (назва мови, на яку перекладався текст)

зроблено мною, нотаріусом.

     Цей договір підлягає державній реєстрації2. 

Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________
1 При здійсненні нотаріусом письмового перекладу у посвідчувальному написі зазначається: «При цьому засвідчую вірність перекладу тексту договору з __________________________ мови на ________________________________ мову,

(назва мови, з якої перекладався текст) (назва мови, на яку перекладався текст)

який зроблено мною, нотаріусом».

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації.
Форма № 44

Посвідчувальний напис на договорі за участю фізичної особи, яка не знає мови, якою викладено текст договору, з одночасним усним перекладом їй тексту договору перекладачем1 
     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

  Цей договір посвідчено мною, __________________________, _____________________ нотаріусом     (прізвище, ініціали) (державним/приватним)

______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

     Договір підписано сторонами у моїй присутності.

     Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

  Усний переклад тексту договору з _____________________ мови на ______________________ мову

(назва мови, з якої перекладався текст) (назва мови, на яку перекладався текст)

зроблено перекладачем _____________________, справжність підпису якого(ї) я засвідчую.

                     (прізвище, ім'я, по батькові)

     Особу перекладача встановлено, його(її) дієздатність та кваліфікацію перевірено.

     Цей договір підлягає державній реєстрації2. 

  


Зареєстровано в реєстрі за №№ ____

Стягнуто ______________________
                           (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)____________
1 За цією формою викладається посвідчувальний напис на договорі з письмовим перекладом перекладача. При цьому в посвідчувальному написі замість слова «усний» зазначається "письмовий".

2 Не зазначається, якщо правочин не підлягає державній реєстрації. 
Форма № 45

Посвідчувальний напис про засвідчення справжності підпису одного з подружжя на заяві про згоду на відчуження майна
     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Я, __________________________________, _____________________________ нотаріус
(прізвище, ініціали) (державний/приватний)

______________________________________________________________________________________,

(найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

засвідчую справжність підпису ______________________________________________________, який
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка або дружини)

зроблено у моїй присутності.

     Особу ____________________________________________________________________,
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові чоловіка або дружини)

який (яка) підписав(ла) документ, встановлено, його (її) дієздатність та факт реєстрації шлюбу перевірено.

  


Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто ______________________
                            (державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)Форма № 46

Посвідчувальний напис на заповіті, записаному зі слів заповідача 
     Місто (село, селище, район, область (Автономна Республіка Крим)), Україна
______________________________________________________________________________________.
                                                                                        (число, місяць, рік словами) 

     Цей заповіт посвідчено мною, __________________________, _____________________ нотаріусом     (прізвище, ініціали) (державним/приватним)

______________________________________________________________________________________.  (найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу)

     Заповіт записаний мною, нотаріусом, зі слів _____________________________________________.
                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові заповідача) 

     Заповіт до підписання прочитаний уголос заповідачем ____________________________________
                                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові заповідача)

і власноручно підписаний ним у моїй присутності о ________ годині ________ хвилин.

     Особу його (її) встановлено, дієздатність перевірено1. 

Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто ______________________

(державного мита, плати) 
Печатка 

___________________ нотаріус 

Підпис 
(державний/приватний)
8641501523736147.html
8641600715245303.html
8641695487250492.html
8641796840610111.html
8641977756462404.html