Реєстр. № 17/30/09 - Міністерство охорони здоров’я україни український центр наукової медичної інформації І патентно-ліцензійної...

^ Реєстр. № 17/30/09 1. Гормонотерапія в комплексному лікуванні жінок з туберкульозом геніталій.

 2. Відновлення менструальної функції.

 3. Призначення не менше ніж трьох протитуберкульозних препаратів,Фемостон 2/10 в безперервному режимі та з 14-го по25-ий день циклу Дуфастон по 10 мг 2 рази на день протягом 6 місяців

 4. Препарати гормонотерапії та протитуберкульозні препарати.

 5. Порушення менструальної функції, недостатність лютеінової фази у жінок з туберкульозом геніталій репродуктивного віку.

 6. Непереносимість будь-якого препарату, що викликає необхідність переривання його використання.

 7. Відновлення менструальної функції, настання вагітності при прохідності маткових труб.

 8. Алергічні реакції на прийом протитуберкульозних препаратів.

 9. Патент України, доповіді і публікації

 10. НДР «Розробка сучасної стратегії діагностики та лікування порушень репродуктивної функції для зниження частоти ускладнень вагітності і пологів» 0107U007123. 2006-2009 рр.

 11. -.

 12. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 01601, м. Київ, Б.Шевченка,13.

 13. Юкало В. Є., Гнатко О. П., роб. тел.(044-512-81-05)

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 9 від 9.04.2009 р.)

 15. Навчання на робочому місці, консультації розробників^ Реєстр. № 18/30/09 1. Лікування жінок з патологічним прелімінарним періодом .

 2. Забезпечення токолітичного ефекту для матки на час дозрівання шийки матки.

 3. В залежності від ступеня „зрілості” шийки матки та характеру скоротливої функції матки комплексна терапія включає застосування гініпралу, та глутаргіну. Проведення токолізу гініпралом сприяє нормалізації скоротливої функції матки при патологічному прелімінарному періоді, поєднане застосування глутаргіну призводить до позитивної динаміки „дозрівання” шийки матки через посилення кровопостачання тканин шийки матки за рахунок дії NO, як вазодилятатора.

 4. Система для в/в введення препаратів, фіз. розчин, гініпрал 5,0, інстенон 2,0, глутаргин 40% 5,0.

 5. Патологічний прелімінарний період.

 6. Індивідуальна чутливість до препаратів, захворювання серцево-судинної системи.

 7. Збалансувати взаємовідносини в системі матка-шийка матки за рахунок збільшення ступеня „зрілості” шийки матки і нормалізації показників скоротливої функції матки

 8. Можливе зниження артеріального тиску, тахікардія, тремор, індивідуальна чутливість до кожного з препаратів.

 9. Патент України, доповіді і публікації.

 10. НДР «Розробка сучасної стратегії діагностики та лікування порушень репродуктивної функції для зниження частоти ускладнень вагітності і пологів» 0107U007123. 2006-2009 рр.

 11. Патент на корисну модель №38340, опубл.12.01.2009 (Бюл.№1)

 12. Національний медичний університет ім..О.О.Богомольця, 01601, м.Київ, Б.Шевченка,13.

 13. Захаренко Н. О., Гнатко О. П., роб. Тел.(044)-244-02-66

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 9 від 9.04. 2009 р.)

 15. Навчання на робочому місці.^ Реєстр. № 19/30/09 1. Підвищення ефективності лікування урогенітальних інфекцій у жінок з порушеннями репродуктивної функції.

 2. Модуляція імунної відповіді у жінок з репродуктивними порушеннями, обумовленими урогенітальною інфекцією для покращення протиінфекційного ефекту і відновлення функціі вражених органів

 3. Препарат Галавіт, який справляє протизапальну і імуномоделюючу дію, впливаючи на моноцитарно-макрофагальну ланку імунітету, регулюючи систему прозапальних цитокінів ( ІЛ-1, ІЛ-6, ФНП-α ), відновлюючи роботу Т-лімфоцитів і цитотоксичну активність природних кілерів, стимулюючи систему інтерферонів, підвищує неспецифічну резистентність організму за схемою: 100мг внутрішньом‘язово через день курсом 10-15 ін‘єкцій після 10-14 денного прийому антибактеріальних засобів

 4. Препарат «Галавіт».

 5. Дисбаланс в системному імунітеті при урогенітальній інфекції у жінок з порушеннями репродуктивної функції.

 6. Підвищена чутливість до антибактеріальних засобів і препарату «Галавіт».

 7. Підвищення ефективності лікування урогенітальних інфекцій, скорочення тривалості і частоти рецидивів, відновлення репродуктивної функції.

 8. Не виявлено.

 9. Патент України, доповіді і публікації.

 10. НДР «Розробка сучасної стратегії діагностики та лікування порушень репродуктивної функції для зниження частоти ускладнень вагітності і пологів». № 0107U007123. 2006-2009 рр.

 11. Патент № 38307, опубл. 25.12.2008 (бюл. № 24).

 12. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, 01601, м. Київ, Б.Шевченка 13.

 13. Скурятіна Н. Г., Гнатко О. П., роб. тел. (044)512-81-05.

 14. Вчена рада НМУ (протокол № 10 від 14.05.2009р.).

 15. Навчання на робочому місці.^ Реєстр. № 20/30/09 1. Спосіб профілактики післяопераційного спайкоутворення після гінекологічних операцій.

 2. Зниження частоти спайкоутворення після гінекологічних операцій.

 3. Жінкам після гінекологічних операцій призначаються ректальні супозиторії Дистрептаза, які містить стрептокіназу 15000 МЕ, стрептодорназу 1250 МЕ, додаткова речовина парафінове масло, вітепсол. Супозиторії для ректального застосування використовують 2-3 рази на добу в післяопераційному періоді протягом 7 днів.

 4. Дистрептаза

 5. У хворих після гінекологічних операцій в післяопераційному періоді

 6. Не відмічено

 7. Поєднання активних компонентів препарату, що сприяє перетворенню плазміногену на плазмін, який і надає власне фібринолитичну дію; усуває сладж-синдром формених елементів крові, що призводить до поліпшення мікроциркуляції у вогнищі запалення і зменшення набряку, збільшення доступу і концентрації антибіотиків, інших лікарських засобів, збільшення хемотаксису макрофагів і інших імунокомпетентних клітин. Що також обумовлює зменшення клінічних проявів запалення, попередження розвитку і ліквідацію спайкового процесу.

 8. Не відмічено

 9. Інформаційний лист.

 10. НДР «Оптимізація діагностичних та лікувальних заходів при захворюваннях репродуктивної системи жінки з урахуванням патогенетичних молкеулярно-генетичних механізмів.» ; 0107U011173; 2008-2012 р.

 11. Подана заявка на патент.

 12. Одеський державний медичний університет, Валіховський пров.2

 13. Запорожан В.М., Гладчук І.З., Рожковська Н.М., Волянська А.Г. Латій К.В. 723-29-01

 14. Вчена рада ОДМУ (протокол № 2 від 16.10.2008р.).

 15. Оволодіння методикою на місці.
8618603250495123.html
8618749472997753.html
8618825126420505.html
8618918026102284.html
8618981907967549.html