Виробнича документація - Державні будівельні норми україни інженерне обладнання будинків І споруд


^ Виробнича документація,

що оформляється при монтажі установок пожежної автоматики

Таблиця Н.1Найменування

документа

^ Зміст документа

Примітка

1. Акт передачі обладнання, приладів і матеріалів у монтаж

За формою ДКС України
2. Акт готовності буді­вель, споруд, фунда­ментів до виконання монтажних робіт

За формою акта проміжного приймання відповідальних конструкції згідно зі СНиП 3.01.01
3. Акт випробування трубопроводів на міцність і герметичність

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; вид, спосіб і тривалість випробувань; значення випробувального тиску. Висновок про випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації

Складається на кожну лінію трубопроводу

4. Акт випробування арматури

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; тривалість випробувань за інструкцією підприємства-виготовлювача. Висновок про випробування. Підписи представників організації, що виконала випробування арматури, і технагляду замовника

Складається на кожну арматуру, яка підлягає випробуванню

5. Акт про виявлені дефекти обладнання установок пожежної автоматики

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; тип, марка, заводський номер, дата виготовлення і надходження обладнання; результати перевірок і висновки комісії. Підписи представників замовника і організації, що провела ревізію

Складається на кожне обладнання, що має дефекти

6. Акт випробування обладнання (насосів, компресорів) вхолосту або під навантаженням

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; тривалість випробування згідно з інструкцією підприємства-виготовлювача і ВСН 394. Висновок про випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації.

Складається на кожне обладнання, що підлягає випробуванню

7. Акт вимірювання опору ізоляції електропроводок

За формою акта вимірювання опору ізоляції електропроводок згідно зі СНиП 3.05.07
8. Протокол прогрівання кабелів на барабанах

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; номер барабана, марка кабелю, кількість жил і переріз, довжина кабелю, температура кабелю на початку і в кінці прогрівання, напруга і струм прогрівання; температура повітря в місці прокладання. Висновки щодо прогрівання кабелю і дозвіл на прокладання. Підписи представників замовника, монтажно-налагоджувальної організації

Складається у тому випадку, коли для розмотування кабелю при негативних температурах було проведено його прогрівання

Закінчення таблиці Н.1Найменування

документа

^ Зміст документа

Примітка

9. Акт огляду прихованих робіт

За формою акта огляду прихованих робіт згідно зі СНиП 3.01.01

Складається:

- при монтажі електричних проводок:

а) приховано по стінах, стелях, у підлозі;

б) у каналізації;

в) у землі;

- при монтажі трубопроводів:

а) за підвісними стелями;

б) у фальшпідлозі (підлозі)

| 10. Протокол випробу­вання на герметичність розподільних ущільнень захисних трубопроводів для електропроводок у вибухонебезпечних зонах

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; значення випробувального тиску, тривалість випробувань; значення падіння тиску. Висновки щодо випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації

Складається на кожну коробку захисного трубопроводу з розподільним ущільненням

11. Акт випробування гідропневматичної ємкості

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; значення випробувального тиску; тривалість випробувань. Висновки щодо випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації

Складається на кожну гідропневматичну ємкість

12. Акт про закінчення монтажних робіт

Найменування установки, об'єкта, проектної організації, що розробила проект, монтажної організації, що виконала монтаж установки. Початок і закінчення робіт. Висновки комісії. Оцінка якості виконання робіт. Підписи представників замовника, монтажної і пусконалагоджувальної організації

Складається у випадку, якщо підрядна організація виконувала тільки монтаж установки. При цьому підрядна організація повинна брати участь у комісії при здачі установки в експлуатацію

13. Відомість змонтованих приладів і обладнання

За формою відомості змонтованих приладів і засобів автоматизації згідно зі СНиП 3.05.07
14. Акт про проведення індивідуальних випробувань

Найменування і номер позиції за робочими кресленнями; результати випробувань і виявлені дефекти. Висновки щодо випробування. Підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації

Складається на кожний вузол, що підлягає випробуванню

15. Акт про закінчення пусконалагоджувальних робіт

Період проведення пусконалагоджувальних робіт; найменування установки; дата і номер договору; перелік виконаних робіт; висновки комісії; підписи представників замовника і монтажно-налагоджувальної організації
Додаток П

(обов'язковий)

^ Документація, що оформлясться при прийнятті в експлуатацію

Таблиця П. 1

Найменування

Зміст документа

Примітка

1. Акт проведення комплексного випробування установки пожежної автоматики


Найменування установки; найменування приміщень, які підлягають захисту, і частини установки, що підлягає випробуванню; вид і місце встановлення горючого матеріалу. Результати випробувань. Висновки щодо випробування. Підписи представників замовника (генпідрядника), монтажно-налагоджувальної організації, державного пожежного нагляду.

2. Акт прийняття

установки

в експлуатацію


Найменування установки. Найменування проектної організації, що розробила проект, монтажно-налагоджувальної організації; кошторисна вартість монтажно-налагоджувальних робіт; фактична вартість монтажно-налагоджувальних робіт. Результати перевірки. Висновки комісії і оцінка виконаних робіт. Перелік документації, що додається до акта. Підписи представників замовника (генпідрядника), монтажно-налагоджувальної організації, державного пожежного нагляду.


Додаток Р

(обов'язковий)

^ Документація, що оформляється при виявленні дефектів

у період експлуатації

Таблиця Р.1Найменування

^ Зміст документа

Примітка

1. Акт про виявлені дефекти

Найменування і дата монтажу установки;

перелік дефектів; висновок комісії,

відповідальний виконавець і термін усунення дефектів. Підписи представників замовника, монтажної організації, організації, що здійснює експлуатацію установки; органів державного пожежного нагляду і спеціалізованої організації, що виконує централізоване технічне обслуговування установки
^ Зміст

1 Проектування пожежної автоматики 1

Загальні положення 1

Установки водяного та пінного пожежогасіння 2

Спринклерні установки 2

Дренчерні установки 4

Трубопроводи установок 4

Водопостачання установок 6

1.3 Установки газового пожежогасіння 8

Установки об'ємного пожежогасіння 8

Установки локального пожежогасіння 9

Трубопроводи установок 10

Вентиляційні системи приміщень 10

Станції пожежогасіння 10

1.4 Установки порошкового пожежогасіння 11

Установки пожежогасіння об'ємним способом 13

Установки локального пожежогасіння 13

Трубопроводи установок 15

Розміщення установок. Станція пожежогасіння 15

Обмеження: 16

1.5 Електротехнічна частина 16

Електрозабезпечення 16

Електрокерування 17

Контроль і сигналізація 18

Заземлення 21

1.6 Установки пожежної сигналізації 21

Пожежні сповіщувачі установок 21

Обладнання, апаратура та приміщення для їх розміщення 22

Локальні мережі і лінії електроживлення 24

Електропостачання установок 25

Заземлення 25

^ 2 Монтаж пожежної автоматики 26

Загальні положення 26

Монтаж і випробування автоматичних установок пожежогасіння 27

Монтаж і випробування трубопроводів 27

Монтаж зрошувачів і розпилювачів 27

Монтаж тросових спонукальних систем 28

Монтаж і випробування трубопровідної арматури і обладнання 28

Монтаж електрообладнання і електропроводок 29


2.3 Монтаж і випробування автоматичних установок пожежної сигналізації 29

Монтаж сповіщувачів 29

Монтаж приймально-контрольних приладів і сповіщувачів 30

Монтаж електричних проводок 30

Налагодження установок пожежної автоматики 31

Вимоги техніки безпеки 32

Прийняття в експлуатацію установок пожежної автоматики 32

Маркування і пломбування 33

Гарантії 33

Додаток А

Терміни і визначення понять 34

Додаток Б

Методика розрахунку установок водяного і пінного пожежогасіння 37

Додаток В

Групи приміщень (виробництв і технологічних процесів)
за ступенем небезпеки розвитку пожежі в залежності від їх функціо­нального призначення і пожежного навантаження горючих матеріалів 45

Додаток Г

Вимоги до обладнання складів, що мають висоту складування від 5,5 до 25 м 46

Додаток Д

Методика розрахунку установок об'ємного газового пожежогасіння 47

Додаток Е

Характеристики вогнегасних порошків 60

Додаток Ж

Методика розрахунку установок порошкового пожежогасіння 61

Додаток К

Вибір автоматичних пожежних сповіщувачів

у залежності від призначення приміщень 68

Додаток Л

Розміщення автоматичних і ручних пожежних сповіщувачів 69

Додаток М

Місця встановлення ручних пожежних сповіщувачів

у залежності від призначення приміщень 73

Додаток Н

Виробнича документація, що оформляється при монтажі установок

пожежної автоматики 74

Додаток П

Документація, що оформляється при прийнятті в експлуатацію 76

Додаток Р

Документація, що оформляється при виявленні дефектів у період експлуатації 77
8604808218885391.html
8604863760040597.html
8605010899669067.html
8605043073021153.html
8605134238451254.html